Tornakören

Tornakören repeterar tisdagar mellan 19.00-21.00 i Sankt Petersgården i Lund.

Vi har nya intagningar i början av varje höst och vårtermin.


Idag består kören av femtio sångare och sångerskor. Repertoaren är blandad och körens ambition är att varje genre och varje stil skall vara representerad på något sätt. Vi är en ideell förening.


Tornakören återuppstod år 2007 med Jan Grzegorz  som körledare. Med hjälp av eldsjälarna Anja Hoppe och Markus Nilsson hade de ett första rep i biblioteket på Hallands nation. Då var de tolv personer. Jan ledde kören fram till 2010, då Daniel Hallin och Jakob Yttersjö tog över taktpinnen. Sen hösten 2012 leder Jakob Yttersjö kören.


Tornakören har sitt namn från Tornavägen i Lund. Tornavägen har i sin tur fått sitt namn efter Torna härad och är en del i den gamla sträckningen av vägen mellan Östra och Västra Torn (dagens Vallkärra).

Hagtorn, Crataegus spp.

Namnet Torna tros syfta till en helig hagtornslund mellan Östra- och Västra Torn. Därför har Tornakören i sin logotyp kopplingen till törnen och bladen hos just hagtorn.