Inspelning av julskiva 2020

Lucia 2019

Tornakören i Lidköping 2019  

Lucia 2018

Tornakören i Hamburg 2017

Framträdanden